Välj en sida
Grundarbeten Stockholm

Grundarbeten i Stockholm - Kontakta oss för offert!

 

Ordentliga grundarbeten Stockholm

När ett projekt eller en byggnad ska göras, så är det viktigt att se till att det först görs ett ordentligt grundarbete, eller grundläggning. När det kommer till grundarbeten Stockholm, så kan detta innebära allt från husgrund, till schaktning, dränering, vägar, uppfarter, trädgårdar och poolarbeten. Du som vill ha ett ordentligt grundarbete i Stockholm kan anlita oss på AK Entreprenad.

Grundarbeten efter dina behov

När det kommer till grundarbeten Stockholm så kan dessa göras på lite olika sätt. Många gånger handlar det om vad marken har för kvalitet. Alltså hur jorden i marken ser ut. Därför görs en analys av denna, innan ett grundläggningsarbete påbörjas. Det garanterar att grundarbetet kommer att hålla på allra bästa sätt. Det är även viktigt att ta hänsyn till vad det är som ska stå på grunden, så att det blir allra bästa bärförmåga. Det finns idag två grundläggningsmetoder som är idealiska att använda sig av. Det är dels ytgrundläggning och det är djupgrundläggning. Vilken metod man väljer att använda beror som sagt på vad det är för något som ska byggas eller göras ovanpå själva grunden.

Oavsett byggnad, så behövs det göras ordentliga grundarbeten Stockholm och det är där vi på AK Entreprenad kommer in i bilden. Vi har de metoder som krävs för att se till att grunden kommer att hålla på bästa sätt. Dessutom har våra hantverkare utfört detta många gånger, så de vet exakt vad som krävs.

Planera grundarbeten i Stockholm

Då det finns olika kvalitet på tomter och mark, där det ska byggas, så är det bra att planera sitt grundarbete. Är grunden redan fast, så sker en ytgrundläggning. Om kvaliteten på jorden är sämre, så krävs det ett noggrannare grundläggningsarbete. Då gäller djupgrundläggning. Då använder man sig av pålar, samt betong, trä eller stål. Det kan vara svår att själv avgöra vilka grundarbeten Stockholm som krävs för ditt projekt. Därför är det bra att anlita oss på AK Entreprenad.

Anlita hjälp för grundläggningsarbeten i Stockholm

Kanske du själv anser dig vara en händig person, som gärna tar tag i projekt på egen hand, så kan det i vissa fall vara läge att anlita en professionell hantverkare. Eftersom grundläggningsarbeten är så viktiga för att det ska bli bra, så är det inte fel att ta hjälp av ett företag som vet vad de gör. Då ett grundläggningsarbete ska göras så måste man ta hänsyn till vad det är för egenskaper i marken samt vad för last den ska klara av att bära. Bärförmågan måste vara jämn så man skapar en grund efter att ha undersökt marken och bestämmer då även vilket material man ska använda.

Vänder du dig till oss på AK Entreprenad så kommer jobbet med grundläggningsarbeten att bli utfört snabbt, effektivt men utan att tumma på kvaliteten. Vi kan dessutom utföra en mängd andra sorters arbeten i samband med grundläggningsarbetet.

 

 

Webmaster
     MK